torsdag 13. desember 2012

Slapp anti-katolisisme

(Først trykket i Aftenposten, 11.12.2012)

Gunn Hild Lem slår i sin Tro og tvil–spalte nylig et slag for kritisk og selvstendig tenkning, nærmere bestemt katolikkers sådanne.

At kirkens lære oppleves som irrelevant for en humanetiker, er lite oppsiktsvekkende. Men det blir lagt merke til når hun etter å ha lest boken Hellig uro setter spørsmålstegn ved katolikkers evne til å fatte rasjonelle avgjørelser og tenke selv.

Det er kanskje vanskelig å forstå, men når kirken fremhever visse idealer for katolikkers livsførsel, betyr ikke det at den ikke også anerkjenner livets kompleksitet – og møter enkeltmennesket der de befinner seg.

Lem trenger ikke å se lenger enn til St. Olav domkirke i Oslo, hvor mennesker fra over 140 nasjoner samles i sorg, glede og til hverdags – med troen på Jesus Kristus som fellesnevner.

Men hvis det ridderlige ideal for den selvstendige tanke kun er en motstandsløs aksept av den til enhver tid rådende politiske korrekthet, må man spørre seg: Er dette å tenke selv?

Kan paven lære oss noe som helst? spør Lem retorisk. Tips: Let selv etter svaret, for eksempel ved å lese noe av det han skriver. I denne førjulstiden er hans ferske bok om Jesu fødsel og barndom kanskje ikke helt uaktuell?

Eller hvis du foretrekker kortversjonen: Følg han på Twitter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar